Hissar i Skåne

Det är inte bara hissar i Skåne som behöver servas och underhållas, det finns ungefär 126 000 hissar i Sverige. Förutom att företag i hissbranschen arbetar med service av hissar så försöker dom att utveckla och modernisera hissarna. Det finns många hissar som behövs bytas ut, som kanske inte går att modernisera på annat sätt och när det gått så långt att säkerheten äventyras då finns det inget annat val än att sätta in en ny hiss. Vem vågar åka i en hiss som ser hemsk ut och kanske skakar och skramlar?

Modernisera hissen

Enligt lag måste hissen servas minst en gång per år men beroende på hiss så kan det behöva göras fler gånger än så. Många väljer att modernisera sin hiss istället för att behöva reparera den kanske flera gånger per år. Det kan vara att hissen stannar ofta och då kan det bli dyra reparationer varje år, det kan faktiskt vara billigare att modernisera hissen. Är hissen gammal och ingen modernisering är gjord så är det definitivt dags att se över hissen för en del uppdateringar. Driftstörningar av olika slag är väldigt kostsamma. Ett exempel på modernisering av en äldre hiss kan vara att sätta in en så kallad slagdörr istället för att ha en gammaldags och omodern skjutdörr. Fram för allt är det bra för de som är handikappade.

Service av hissar

Som sagt så ska man enligt lag serva sin hiss minst en gång per år men sedan kan det behövas oftare beroende på hiss. Det finns olika hisstyper som kräver mer service, olika fabrikat på hissar, hur gammal hissen är samt vilket drivsystem som finns. Det kan också vara så att just din hiss används mycket oftare än normalt och är dina hyresgäster helt beroende av att hissen fungerar varje dag så bör du upprätta ett bra serviceavtal.